Meer weten over Zeoliet ? klik hier : Over Zeoliet


Andere voordelen:

1. Aeratie- betere bodemventilatie.
2. Verbeterde water retentie.
3. Reguleringshulp pH.
4. Ondersteund wortelontwikkeling plant.
5. Verbeterde ionen uitwisselingscapaciteit  CEC tot 1500 MeQ/ kg.
6. Verlaging van bacterie druk in uw stal.
7.Verbeterde N benutting, vooral ook van het onbestendige deel.
8. Verbeterde bemestings conversie van uw bodem.
9. Drogere mest vooral belangrijk bij mesthaantjes/ kippen.
10. Minder reuk / stank. Minder ammoniak verliezen.
11. Hogere eindgehaltes in de mest door minder emissie.
12. Binding toxische stoffen. Oa mycotoxinen.


Voor overzicht verkooppunten klik op dealer netwerk
Klik hier voor: Lezingen Avond/middag voor uw studieclub, vereniging etc.