Onze BMA - BoxMest-Aktiv is een typisch voorbeeld van een product welk gebruikt wordt om uw stalsysteem beter te laten functioneren.


BoxMest-Aktv heeft een tweeledig doel:


1. verbeteren stal / box milieu. een drogere box betekent:

Minder bacterien, minder uierontsteking, minder klauwontsteking, lager celgetal


2. Adsorptie (binding) voedingsstoffen wanneer het met de boxinhoud uiteindelijk in de mest beland.


Dit betekend:

Meer binding va vooral vluchtige N-meststoffen, minder ammoniak en betere fermentatie van uw mest.

Uw mest wordt als het ware voorgekauwd door de goede bacterien voor uw bodemleven.


Concurrerend in gebruik, veel volume t.o.v. gewicht.

En na 5 succesvolle jaren verkoop kunnen we wel zeggen:
Winstgevend voor u door de unieke eigenschappen van dit Zeoliet product.


BMA BoxMest-Aktiv is een 100% natuurlijk product en ook toegelaten voor de EKO Landbouw