Beterland, een bedrijf met een missie.

Beterland importeert en distribueert producten waarmee de veehouder / landbouwer de randvoorwaarden waarbinnen zijn bodem en gewassen kunnen groeien, optimaliseert.
Zo heeft Beterland 2 soorten kalk voor een stabiele pH buffering, dus niet voor de korte termijn een explosie van vrijgemaakte voedingsstoffen, maar een lang werkende pH buffer waarmee planten en bodemleven langere tijd optimaal kunnen gedijen.
Binnen het Beterland systeem wordt dan ook het liefst jaarlijks bekalkt.

Ook twee basis soorten Zeoliet en Bentoniet zitten in het programma. De Optizec - Zeolite
 
voor leem- en kleiachtige bodems en de Humus Aktiv voor de zandgronden.
Deze 2 producten zorgen voor een betere adsorptie (CEC) van vocht en voedingsstoffen. D.w.z. een betere binding op basis van elektrische geladenheid. De meeste elementen in de bemesting zijn positief geladen  kationen en hechten veel sterker en langer door de elektrisch negatief geladen Optizec en Humus Aktiv 
aan het klei-humus complex. Zie het als een versterkte accu en spons waarop het gewas beter en langer kan doorgroeien.
Tevens bevatten al deze producten een rijk scala aan spoorelementen. De Bodem is het grootste levende organisme op een boeren bedrijf en moet optimaal gevoed worden.

Deze betere benutting van de gebruikte meststoffen, zowel organisch als anorganisch en aanvoer van spoorelementen en CEC betekenen voor de veehouder / landbouwer: een beter rendement en betere, rijkere gewassen en automatisch hiermee samengaand: een lagere uitspoeling, beter voor het milieu, beter voor iedereen.

Betere maatschappelijke acceptatie van hedendaagse landbouwpraktijken door beter bodem- en uitspoelings-water beheer is al een missie op zich.
Opbrengst saldo’s en uitspoelings-resultaten van een beter functionerende bodem zijn het bewijs.

Vooral middels lezingen in het hele land is  Beterland bezig kennis over te dragen aan  veehouders / landbouwers.